Tarieven 2020

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een contract hebben, dan dienen wij de rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. We berekenen het tarief dat de zorgverzekeraar ons in het contract heeft aangeboden.

Voor 2020 hebben wij geen contract met Menzis afgesloten Hieronder vallen onderstaande labels:

  • Menzis zorgverzekeraar UZOVI-3332
  • Anderzorg UZOVI-3333
  • Hema UZOVI-3332

Met alle andere zorgverzekeraars is wel een contract afgesloten.

Onderstaande tarieven gelden voor cliënten, verzekerd bij Menzis, Anderzorg en Hema.

Anamnese en onderzoek na verwijzing € 84,00
Eenmalig onderzoek met beknopte rapportage, max. 1 A-4 € 84,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 42,00
Individuele zitting reguliere telelogopedie € 42,00
Telefonische zitting € 21,00
Instructie / overleg met ouders/verzorgers van patiënt € 42,00

Tarieven voor verrichtingen die niet door een zorgverzekeraar worden vergoed

Overleg met derden per 30 minuten (bv. leerlingbespreking) € 38,00
Uittoeslag bij overleg met derden, indien niet op fietsafstand € 22,00
Verslaglegging aan derden per 30 minuten € 38,00
Individuele zitting behandeling lees- en spellingsproblemen € 42,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak € 32,00
Linguïstisch onderzoek of consultatie op offertebasis

Deze tarieven gelden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Toelichting

Kosten die door de zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten voor logopedisch onderzoek en logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed wanneer er sprake is van een paramedische diagnose. Een verwijsbrief van huisarts of specialist is daarbij noodzakelijk. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Cliënten die verzekerd zijn bij Menzis, Anderzorg of Hema, krijgen van ons een rekening thuisgestuurd. Deze rekening moet door u zelf aan ons worden betaald. U kunt de rekening na betaling indienen bij Menzis, Anderzorg of Hema. Een deel van het gedeclareerde bedrag wordt door deze zorgverzekeraar aan u terugbetaald.

Lees- en spellingsproblemen uitgesloten van vergoeding via zorgverzekeraar. Lees- en spellingsproblemen zijn uitdrukkelijk van vergoeding uitgesloten: behandeling van deze problemen wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed.

Intercollegiaal overleg, verslaglegging aan derden. Scholen en andere instanties doen regelmatig een beroep op ons. Zij vragen bijvoorbeeld intercollegiaal overleg of tussentijdse rapportage. Ook wordt ons vaak gevraagd om een logopedisch verslag te schrijven voor de aanvraag van een (her)indicatie cluster-2 ondersteunings-arrangement. Afstemming tussen ons en school of kinderdagverblijf wordt door alle betrokkenen als belangrijk ervaren. En logopedisch onderzoek voor herindicatie cluster-2 is essentieel voor voortzetting van het ondersteuningsarrangement.

De tijd die wij besteden aan onderzoek gericht op herindicatie, tussentijdse behandelrapportage en intercollegiaal overleg, mogen we echter niet bij de zorgverzekeraar declareren. Wij brengen deze tijd daarom in rekening bij de aanvrager. De aanvrager, dat kan u zelf zijn maar het kan ook zijn dat de school van uw kind, het Samenwerkingsverband of een cluster-2 instelling de aanvrager is. Wij vragen de aanvrager vooraf of hij of zij bereid is de kosten te vergoeden voor de dienst die aan ons gevraagd wordt, omdat wij de dienst anders niet kunnen verrichten.

Verzuimnota. Wanneer u verhinderd bent, moet u dit tenminste 24 uur van tevoren meedelen via de telefoon, het antwoordapparaat, de mail of whatsapp. Bij te late afmelding brengen wij de besproken tijd in rekening. Hiervoor geldt het verzuimtarief van € 32,00 per te laat of niet afgemelde behandeling. Dit tarief geldt ook wanneer u niet kunt komen omdat uw kind ziek is. U krijgt de verzuimfactuur toegestuurd en deze moet u zelf voldoen. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Linguïstisch onderzoek of consultatie. Wanneer u ons vraagt om specifiek linguïstisch onderzoek en/of een consultatie, schrijven wij vooraf een offerte. We gaan pas over tot onderzoek of consultatie, wanneer de offerte is getekend door u of de instelling die de consultatie vraagt. Specifiek linguïstisch onderzoek of een consultatie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zie verder het tabblad ‘consultatie’ op deze website, voor een voorbeeldofferte

Tarieven en vergoedingen zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben

Zij betalen aan ons in 2020:

Verzekeraar tarief behandeling logopedie overleg / instructie
met ouders/ verzorgers
logopedische anamnese en onderzoek na verwijzing telefonische zitting
Amersfoortse € 32,75 € 32,80 € 62,50 € 0,00
Avero Achmea € 31,97 € 31,34 € 45,92 € 0,00
Aevitae ASR € 32,75 € 32,80 € 62,50 € 0,00
Aevitae Avero € 31,97 € 31,34 € 45,92 € 0,00
Aevitae VGZ Cares € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
Aevitae VGZ € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
Beter Dichtbij € 32,75 € 32,80 € 62,50 € 0,00
Caresco ASR € 32,75 € 32,80 € 62,50 € 0,00
Caresco VGZ Cares € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
Caresco Avero € 31,97 € 31,34 € 45,92 € 0,00
Caresco VGC € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
CZ/Ohra/Nat. Nederl. € 33,15 € 00,00 € 66,20 € 16,55
De Friesland € 31,97 € 31,34 € 45,92 € 0,00
Ditzo € 32,75 € 32,80 € 62,50 € 0,00
DSW € 33,55 € 33,55 € 62,50 € 0,00
Stad Holland € 33,55 € 33,55 € 62,50 € 0,00
FBTO € 31,97 € 31,34 € 45,92 € 0,00
IAK (ASR) € 32,75 € 32,80 € 62,50 € 0,00
IAK (Avero) € 31,97 € 31,34 € 45,92 € 0,00
IAK (VGZ) € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
Interpolis € 31,97 € 31,34 € 45,92 € 0,00
IZA € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
IZA VNG € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
IZZ € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
ONVZ-PNO-PVAA € 33,01 € 33,01 € 52,92 € 16,50
OZF € 31,97 € 31,34 € 45,92 € 0,00
Salland/Eno € 33,01 € 33,01 € 52,92 € 16,50
UMC Zorgverzekeraar € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
Univé € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
VGZ € 32,00 € 32,00 € 61,20 € 0,00
Zilveren Kruis € 31,97 € 31,34 € 45,92 € 0,00
Zorg en Zekerheid € 33,01 € 33,01 € 52,92 € 16,50