Proefbehandeling

Een proefbehandeling betekent dat we 4 tot 8 logopedische behandelingen aan uw kind geven, en daarna de behandeling overdragen aan uw eigen logopedist. De proefbehandeling is bedoeld om de beste behandelaanpak voor het probleem van uw kind te zoeken en over te dragen.

Regelmatig geven we een proefbehandeling op verzoek van een verwijzer zoals een audiologisch centrum of een Commissie van Begeleiding van een cluster-2 school. Soms geven we een proefbehandeling op verzoek van een logopedist of op verzoek van ouders.

Tijdens de proefbehandeling vragen we u filmpjes te maken van de logopediebehandeling zoals wij die uitvoeren. Deze filmpjes gebruiken we om aan uw eigen logopedist uit te leggen hoe ze de behandeling aan kan pakken. We sluiten de proefbehandeling af met beknopte rapportage. Wanneer er een uitgebreide overdracht nodig is aan uw behandelend logopedist in de vorm van een skype-afspraak of een telefonische overdracht van meer dan 20 minuten, schrijven we daarvoor een factuur. De proefbehandelingen declareren we als logopedische zitting bij uw zorgverzekeraar. De uitgebreide overdracht naar uw eigen logopedist, met uitleg van behandeltechnieken, wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Procedure proefbehandeling

  1. U of de behandelend logopedist van uw kind neemt contact met ons op met het verzoek om een proefbehandeling
  2. Wij doen een korte telefonische intake, vaak met de behandelend logopedist, om te horen wat het probleem van uw kind is en waarom de behandeling niet vlot. Deze telefonische intake met uw behandelend logopedist is belangrijk om in te kunnen schatten of wij de expertise hebben voor het probleem van uw kind. We vragen ook eerdere rapportage bij u op om die te kunnen bestuderen.
  3. Als we denken dat een proefbehandeling zinvol is, vraagt u een verwijzing bij uw huisarts voor ‘gespecialiseerde logopedie’. We maken een afspraak voor een start van de proefbehandeling. Sommige ouders moeten een eind rijden voor de proefbehandeling. We zoeken naar een tijd die zo goed mogelijk aansluit bij uw mogelijkheden en reistijd.
  4. We starten met de proefbehandeling en gebruiken verschillende behandeltechnieken. De insteek die het beste werkt bouwen we uit in een aantal behandelingen. We vragen u steeds korte filmpjes te maken, waarbij we precies aangeven wanneer u moet starten en wanneer eindigen met filmen. Tijdens het filmen geven we uitleg aan de logopedist.
  5. We hebben een kort telefonisch overleg met de behandelend logopedist, waarin we verwijzen naar de gemaakte filmpjes.
  6. We schrijven een beknopt verslag, waarvan een exemplaar wordt gestuurd naar de huisarts, naar u en naar de behandelend logopedist.

Wanneer een uitgebreid overleg met de behandelend logopedist nodig is, dus langer dan 20 minuten en/of een extra verslag waarin de behandeltechnieken worden uitgeschreven, wordt daarvoor een factuur geschreven. Deze wordt naar u als opdrachtgever gestuurd. Het tarief voor uitgebreide rapportage of uitgebreide overdracht aan uw logopedist is € 90,00.