Proefbehandeling Logopedie

Bij een kind met complexe spraak- of taalstoornissen kan een proefbehandeling wenselijk zijn. Deze proefbehandeling kan aangevraagd worden door een Audiologisch Centrum of een andere instelling met een diagnostische taak. De proefbehandeling wordt aangevraagd wanneer er twijfels bestaan over de meest geschikte behandeling die het kind krijgt of moet gaan krijgen.

Na aanmelding vragen wij de diagnostische gegevens op en voeren een proefbehandeling uit, eventueel in overleg met de diagnosticerende instelling of de huidige behandelaar. Na zes tot acht behandelingen geven wij een advies over het wenselijke vervolg van de behandeling. Als het nodig is, zoeken we een logopedist die het behandeladvies kan uitvoeren.