Onderzoek & Advies Logopedie

Het kan gebeuren dat uw kind logopedie krijgt en de behandelend logopedist onvoldoende vooruitgang boekt. Het is dan mogelijk dat u, in overleg met de behandelend logopedist, bij ons een traject onderzoek & advies afneemt dat uitmondt in een behandelplan dat precies past bij het probleem van uw kind. Een proef met een bepaalde behandelaanpak maakt deel uit van het adviestraject. Op grond van onze expertise kunnen wij in korte tijd verschillende behandelmogelijkheden uitproberen.

Voordat wij dit onderzoek doen, is het belangrijk dat uw kind eerst bij een audiologisch centrum is geweest voor multidisciplinair onderzoek. Als uit dit onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een complexe spraak- of taalstoornis, dan kan een afspraak gemaakt worden voor het psycholinguïstisch onderzoek en proefbehandeling.

Na het onderzoek en een proefinterventie stellen wij een adviesbehandelplan op. Met dit behandeladvies wordt het kind verder behandeld door uw eigen logopedist of door een andere professional. U krijgt van ons een diagnostisch verslag en een onderbouwd behandeladvies. Indien de behandeling na het onderzoek niet kan worden voortgezet bij de behandelend logopedist, zoeken wij een behandelaar bij u in de buurt die het voorgestelde advies kan uitvoeren.  Uw behandelaar kan telefonisch of via de email aanvullende informatie opvragen.

Kosten en vergoeding: het psycholinguïstisch onderzoek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Na telefonisch overleg wordt daarom eerst een offerte gemaakt. Het tarief voor een psycholinguïstisch onderzoek met uitgewerkt behandeladvies en verslaglegging is 85,00 euro per uur.