Met welke klachten kunt u uw kind bij ons voor logopedie aanmelden?

U kunt uw kind bij ons aanmelden voor logopedie als:

  • Uw kind nog niet of nauwelijks spreekt
  • Uw kind slecht verstaanbaar spreekt
  • Uw kind veel moeite heeft met het leren van taal of een taalontwikkelingsstoornis heeft.
  • Uw kind slechthorend of doof is en begeleiding nodig heeft bij de hoor-spraak- en taalontwikkeling; wij zijn vaardig in Nederlands met gebaren, NmG.
  • Uw kind taal- of communicatieproblemen heeft en ook een stoornis uit het spectrum van autisme.