Met welke klachten kunt u uw kind bij ons voor logopedie aanmelden?

U kunt uw kind bij ons aanmelden voor logopedie als:

  • Uw kind nog niet of nauwelijks spreekt
  • Uw kind slecht verstaanbaar spreekt
  • Uw kind veel moeite heeft met het leren van taal of een taalontwikkelingsstoornis heeft.
  • Uw kind slechthorend of doof is en begeleiding nodig heeft bij de hoor-spraak- en taalontwikkeling; wij zijn vaardig in Nederlands met gebaren, NmG.
  • Uw kind taal- of communicatieproblemen heeft en ook een stoornis uit het spectrum van autisme. Bij kinderen met kenmerken van ASS die nog niet of nauwelijks spreken, doen wij na aanmelding en intake een proefbehandeling om te bepalen of wij het kind in deze fase kunnen helpen of niet.