Kwaliteit en erkenning

KWALITEIT EN ERKENNING CURSUSSEN BURGER & SCHEFFER

Accreditatie
Voor onze cursussen vragen wij accreditatie aan bij de Stichting ADAP, www.accreditatie.nu. Veel van de cursussen die wij geven zijn door de ADAP geaccrediteerd. Het  accreditatie nummer is per cursus opgenomen in de cursusinformatie.
Burger & Scheffer is ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet aan de kwaliteitseisen die het CRKBO stelt aan instellingen die post-HBO onderwijs aanbieden. Omdat onze inschrijving door het CRKBO is geaccepteerd, hoeft er geen BTW op de cursusprijs te worden geheven en afgedragen.

Lesbevoegdheid en ervaring
Ellen Burger heeft een lesbevoegdheid HBO-docent, behaald op de VU.
Zij heeft vanaf 2002 veel modules en cursussen ontwikkeld, voor verschillende doelgroepen maar vooral voor logopedisten. Anja Scheffer heeft veel trainingen gegeven aan leerkrachten en ambulant begeleiders. Verder ontwikkelt en geeft ze praktische workshops voor logopedisten  waar deze direct mee aan de slag kunnen.

Evidence Based Handelen
Alle cursussen bevatten een theoretisch deel en een praktisch deel.
Evidence Based Handelen neemt een centrale plaats in in ons onderwijs.
Bij het schrijven of herzien van een cursus maken we gebruik van recente internationale literatuur, zoals de ASHA tijdschriften; ook de Nederlandstalige tijdschriften worden bijgehouden en gebruikt. We proberen relevant effectonderzoek op te zoeken, zodat we kunnen rapporteren wat er bekend is over de effectiviteit van de methodieken die we doceren.

Kennis en vaardigheden
Naast theorie hechten we grote waarde aan vaardigheden. We geven uitleg en voorbeelden, life en via filmpjes en oefenen met cursisten in rollenspel. Hierbij maken we zonodig gebruik van de camera. We proberen de drempel om vaardigheden te oefenen zo laag mogelijk te maken door zelf voor te doen en mee te doen. We stimuleren cursisten tot veelzijdig gebruik van materialen en onorthodoxe oplossingen wanneer het benodigde materiaal niet voorhanden is. Inventiviteit en humor vinden we erg belangrijk op een cursusdag!

Heeft u interesse?
Wilt u een cursus bij ons volgen?  Selecteer  een cursus uit het aanbod en vul het (voor)inschrijfformulier in.
Wilt u dat wij voor u een cursus ontwikkelen, een lezing of een workshop voor u verzorgen? Stuur ons een e-mail of neem telefonisch contact op, zodat we kunnen bespreken wat uw wensen zijn en wat wij kunnen doen.