Klachtenprocedure bij klachten over de logopedie

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt voor goede logopedische hulp. Die willen wij u graag bieden en we doen er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u niet tevreden zijn, dan vinden wij het erg fijn als u dit met uw eigen logopedist bespreekt. Waarschijnlijk komen we er samen uit. Als dit niet lukt kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten: Hier vindt u meer informatie over de klachten- en geschillenregeling Paramedici. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.