Intake, diagnose en behandeladvies

Stap 1: telefonische aanmelding
Wanneer u ons belt voor een eerste afspraak, stellen we u via de telefoon al een aantal vragen. We inventariseren voor welk probleem u met uw kind komt, we vragen u wie de verwijzer is, hoe oud uw kind is en wat er eerder aan het probleem gedaan is. We vragen aanvullende informatie op van school, huisarts, audiologisch centrum, ziekenhuis of eerdere logopedische behandeling, wanneer u daar toestemming voor geeft.
Lees ook deze informatie als u uw kind wilt aanmelden.

Stap 2: onderzoek door de logopedist
Bij het eerste bezoek aan onze praktijk doen wij altijd onderzoek naar het probleem. Soms is dat het eerste onderzoek dat naar het probleem wordt gedaan. Vaak heeft al eerder onderzoek plaatsgevonden. Voor ons is het belangrijk dat we goed snappen hoe het probleem van uw kind in elkaar zit, zodat we kunnen aansluiten met de best passende behandeling.
Op grond van uw hulpvraag, de informatie van elders en onze bevindingen bij het onderzoek stellen wij een logopedische diagnose en schrijven een behandeladvies.

Stap 3: bespreken behandeladvies en start behandeling
Daarna bespreken wij onze bevindingen met u en geven een behandeladvies. Wanneer u en uw kind daarmee instemmen, maken we een behandelplan waarin staat welke problemen uw kind precies heeft, aan welke doelen wij gaan werken en hoe vaak uw kind bij de logopedist komt.
Soms komt het voor dat we u moeten doorverwijzen, bijvoorbeeld voor onderzoek of behandeling door de KNO-arts of een andere deskundige. Als we doorverwijzen, leggen we goed uit waarom we dat nodig vinden. Vaak geven we dan ook een verslag mee. Een verwijzing naar een KNO-arts of andere deskundige vindt altijd plaats via de huisarts.