Consultatie

Voor een consultatie krijgt u of de instelling waar uw kind begeleid wordt, een offerte. Wij starten met de consultatie, wanneer de offerte is ondertekend. Dit is noodzakelijk, omdat een consultatie niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Een consultatie is voor ons arbeidsintensief. We doen dossieronderzoek, overleggen met uw logopedist of de instelling en doen een uitgebreid logopedisch of linguïstisch onderzoek met een nauwkeurige analyse. Vervolgens moet een behandelvoorstel worden bedacht, opgeschreven en overgedragen aan uw logopedist. Bijna al deze handelingen zijn niet declareerbaar bij uw zorgverzekering.

Bij een consultatie willen we uw kind ook altijd zien, om onderzoek te doen en behandel-elementen uit te kunnen proberen. Alle kindcontacten zijn wel declareerbaar als logopedische behandeling bij uw zorgverzekering. Hiervoor is een (nieuwe) verwijzing van de huisarts nodig voor logopedie.

Procedure consultatie

  1. U of de behandelend logopedist van uw kind neemt contact met ons op met het verzoek om een consultatie.
  2. Wij doen een telefonische intake, om te onderzoeken wat precies het probleem van uw kind is en of wij iets zouden kunnen bieden (of dat uw kind bijvoorbeeld eerst door een andere professional zou moeten worden gezien). Deze telefonische intake met u en met uw behandelend logopedist is erg belangrijk om in te kunnen schatten hoeveel werk de consultatie voor ons is.
  3. Wij schrijven een offerte op basis van de hoeveelheid ingeschat werk. U of uw instelling tekent de offerte.
  4. We vragen eerder gemaakte rapportage op en doen dossieronderzoek en plannen zo nodig een tweede gesprek in met uw behandelend logopedist om te achterhalen wat er al precies is gedaan. Ook vragen we eerder onderzoeksmateriaal op in de vorm van audio- of video-opnames.
  5. We maken een afspraak voor een logopedisch of psycholinguïstisch onderzoek.
  6. We analyseren de onderzoeksgegevens en leggen deze analyse naast de dossiergegevens.
  7. We maken enkele afspraken voor een proefinterventie met uw kind.
  8. We schrijven een verslag, met daarin de resultaten van het uitgebreide onderzoek, een handelingsgerichte diagnose en een uitgewerkt behandelvoorstel.
  9. We leggen het behandelvoorstel uit aan uw eigen logopedist en geven voorbeelden van behandeltechnieken.
  10. We sturen de factuur naar u of naar de instelling of de behandelend logopedist.

Het uurtarief bij een consultatie is € 80,00 voor Anja Scheffer (logopedische consultatie) en € 90,00 voor Ellen Burger (psycholinguïstisch onderzoek en behandelplan)

U vindt onderaan deze pagina een voorbeeldofferte, zodat u een idee hebt van de totaalkosten van een consultatie.