Consultatie op afstand

Soms is het voor de behandelend logopedist moeilijk om de juiste behandelwijze te vinden voor een kind met een complexe spraak- of taalstoornis, maar is een proefbehandeling niet mogelijk.
De logopedist kan dan bij ons een consultatie aanvragen.

De consultatie verloopt telefonisch, via de e-mail of eventueel door middel van skype. Het is belangrijk dat er een duidelijke vraagstelling is en dat wij voldoende informatie krijgen over de problematiek en de behandeling van het kind. De behandelend logopedist kan digitale opnames van een logopedisch onderzoek of behandeling naar ons opsturen, als ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Deze opnames worden geanalyseerd en er wordt aanvullende informatie gevraagd naar aanleiding van de analyses, waarna advisering volgt. Ook kan er via skype advies gegeven worden. Een andere mogelijkheid is dat de behandelend logopedist informatie opstuurt en vervolgens eenmalig met het kind en de ouder(s) een bezoek brengt aan onze praktijk.

Wanneer een logopedist een consultatie aanvraagt, is toestemming van de ouders van de cliënt voor alle stappen noodzakelijk.