Behandeling en evaluatie

Duur en frequentie van de behandeling
Een behandelsessie duurt een half uur.

Hoe lang de totale behandelduur is, is afhankelijk van de aard en ernst van het probleem van uw kind. Omdat wij een gespecialiseerde praktijk zijn en wij een regionale functie hebben, worden er regelmatig kinderen bij ons aangemeld die zeer complexe problematiek hebben. Sommige van deze kinderen hebben een langdurig behandeltraject nodig. Wij lassen na een jaar behandeling altijd een behandelpauze in en pakken dan na enige tijd zonodig de behandeling weer op. Of we zoeken na een jaar een thuis-nabije logopedist die de door ons ingezette behandeling kan overnemen.

Behandeling
Een logopedische behandeling is geen schoolse les. Wij gebruiken waar mogelijk speelse vormen om uw kind te helpen met zijn communicatieproblemen. We hebben de ervaring dat kinderen graag naar logopedie komen. Als dat niet zo is vinden we het belangrijk om dat goed met u en/of uw kind te bespreken.

De rol van de ouder bij de behandeling
Tijdens de behandeling vragen wij u meestal om in de wachtkamer plaats te nemen. Uw kind kan zich beter concentreren als het alleen bij de logopedist is. Aan het einde van de behandeling nemen we de tijd om met u te bespreken wat we gedaan hebben, hoe dat ging en wat u thuis kunt oefenen. Uw ondersteuning is erg belangrijk voor het slagen van de therapie. Als uw kind heel jong is, bent u tijdens de behandeling wel aanwezig.

Evaluatie van de behandeling
Aan het begin van de behandelperiode geven we aan hoe lang we behandelen voor we evalueren met een test of observatie. Bij de evaluatie bespreken we met u hoeveel uw kind vooruit is gegaan en wat dat betekent voor het vervolg. Een evaluatie kan ook plaatsvinden in samenspraak met andere professionals, zoals de leerkracht, ambulant begeleider of de instelling die uw kind naar onze praktijk verwezen heeft. Dit gebeurt alleen wanneer u daarmee instemt.

Behandelovereenkomst
Voor aanvang van de behandelperiode vragen we u onze behandelovereenkomst te tekenen, deze  kunt u hier alvast lezen.