Addendum algemene voorwaarden – corona-gerelateerd

ADDENDUM ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME CURSUS BURGER & SCHEFFER (7 juni 2020)

Artikel 21 Annulering ten gevolge van Corona-gerelateerde calamiteiten

21.1 Annulering voorafgaand aan eerste cursusdag-van-een-meerdaagse cursus door Burger & Scheffer i.v.m. overheidsmaatregelen
Wanneer het door restricties van overheidswege niet mogelijk is de cursus door te laten gaan, kan de cursus tot een dag voor de eerste cursusdag worden geannuleerd door Burger & Scheffer. Restricties van overheidswege zijn bijvoorbeeld: verbod op reizen, verbod op deelname aan bijeenkomsten met groepen met meer dan 10 deelnemers. De deelnemers zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. Burger & Scheffer zal in dat geval de door de deelnemers betaalde cursusgelden binnen tien werkdagen retourneren.

21.2 Annulering voorafgaand aan eerste cursusdag-van-een-meerdaagse cursus door cursist i.v.m. overheidsmaatregelen
Wanneer een deelnemer door Corona-gerelateerde maatregelen of regels niet op de eerste cursusdag aanwezig kan zijn, kan deze de cursus tot een dag voor het begin van de cursus annuleren. Het gaat om maatregelen zoals het sluiten van de grenzen (voor Vlaamse inschrijvers) maar ook quarantaine-verplichtingen door een Corona-infectie bij een persoon met wie de deelnemer vermoedelijk in contact is geweest. Burger & Scheffer zal in dat geval het door de deelnemer betaalde cursusgeld binnen tien werkdagen retourneren.

21.3 Annulering eerste cursusdag-van-een-meerdaagse cursus door cursist i.v.m. infectie c.q. quarantaine maatregelen
Wanneer een deelnemer een Corona-infectie heeft of een vermoeden van een Corona-infectie, dient deze Burger & Scheffer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. De deelnemer kan de cursus tot een dag voor het begin van de cursus annuleren. Burger & Scheffer zal in dat geval het door de deelnemer betaalde cursusgeld binnen tien werkdagen retourneren.

21.4 Annulering na eerste cursusdag-van-een-meerdaagse cursus
Wanneer bovengenoemde situaties (restricties, quarantaine-verplichtingen, Corona-infectie, zie regel 21.1, 21.2, 21.3) aan de orde zijn op dag 2 en/of dag 3 van een al gestarte cursus, wordt het cursusgeld niet gerestitueerd, maar krijgt de cursist tenminste twee kansen om de gemiste cursusdag / cursusdagen zonder extra kosten in te halen. Burger & Scheffer garandeert dat, wanneer zij zelf de tweede of derde cursusdag moet annuleren door Corona-gerelateerde situaties een alternatieve cursusdatum organiseert. Cursisten die op de alternatieve cursusdag niet kunnen komen, krijgen nog twee andere kansen aangeboden om kosteloos de gemiste cursusdag / cursusdagen in te halen.

21.5 Annulering van een workshop bestaande uit een dag of dagdeel door cursist
Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven bij Burger & Scheffer voor een workshop die een dag of een dagdeel duurt, krijgt de inschrijver bij annulering ten gevolge van Corona-gerelateerde maatregelen of bij een Corona-infectie een voucher. Met deze voucher kan de inschrijver aan de eerstvolgende workshop meedoen of op een later tijdstip.

21.6 De beschreven corona-gerelateerde annuleringsregels zijn uitsluitend in het leven geroepen voor situaties ten gevolge van de corona-crisis. Bij annulering door de deelnemer vanwege andere redenen, gelden de annuleringsregels zoals beschreven in de artikelen 3, 4 en 5.