Aanmelden voor Logopedie

U wilt uw kind aanmelden voor logopedie?  U kunt ons dan bellen of mailen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Als we u bellen, stellen we u een aantal vragen over de aard van het probleem. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste behandeling of een eerste onderzoek op onze praktijk in Utrecht.

Wij hebben een verwijsbrief van de huisarts of een specialist nodig. Wilt u die voor de eerste behandeling opvragen bij de arts en meenemen? Ook hebben we inzage nodig in een geldig identiteitsbewijs en de zorgpas van uw kind. U neemt dus mee naar de eerste afspraak:

  • verwijsbrief van de huisarts of specialist
  • geldig identiteitsbewijs van uw kind
  • zorgpas van uw kind
  • rapportage van eerder onderzoek of eerdere behandeling die te maken heeft met de huidige klacht. Als uw kind slechthorend is vinden we het fijn als u een recent audiogram meeneemt.

Wanneer uw kind bij ons in behandeling komt, sluiten we een behandelovereenkomst af. U kunt die hier lezen en downloaden.

Vanaf 1 januari 2022 hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract. Vanaf 1 januari 2022 hebben wij geen contract met de zorgverzekeringen van Eno, niet met het concern Menzis en ook niet met de zorgverzekeringen van het concern Achmea / Zilveren Kruis. Lees onder Tarieven 2022 wat dit voor u betekent.

Ellen Burger 
M: 06 – 347 458 74
E: ellen.burger@kpnplanet.nl
Behandeldagen: maandag, donderdagochtend en vrijdag

Anja Scheffer 
M: 06 – 452 854 51
E: anja@burgerscheffer.nl
Behandeldagen: dinsdag, woensdag en donderdagmiddag

We hebben een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de dagdelen waarop u met uw kind bij ons kunt komen. De wachttijd voor logopedische behandeling op woensdagmiddag of vrijdagmiddag is langer dan drie maanden.