Tarieven 2024 voor verrichtingen die niet door een zorgverzekeraar worden vergoed

4313   Overleg met derden per 60 minuten (bv. leerlingbespreking)€ 85,00
            Uittoeslag bij overleg met derden, indien niet op fietsafstand€ 23,00
4315   Verslaglegging aan derden per 60 minuten€ 84,00
            Individuele zitting behandeling lees- en spellingsproblemen€ 47,00
            Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak€ 37,00
            Linguïstisch onderzoek of consultatieop offertebasis

Deze tarieven gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
Logopedie is vrijgesteld van BTW.

TOELICHTING: Waarom worden sommige verrichtingen nooit vergoed door de zorgverzekering?

Lees- en spellingsproblemen uitgesloten van vergoeding via zorgverzekeraar. Lees- en spellingsproblemen zijn uitdrukkelijk van vergoeding uitgesloten: behandeling van deze problemen wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed.

Intercollegiaal overleg, verslaglegging aan derden. Scholen en andere instanties doen regelmatig een beroep op ons. Zij vragen bijvoorbeeld intercollegiaal overleg of tussentijdse rapportage. Ook wordt ons vaak gevraagd om een logopedisch verslag te schrijven voor de aanvraag van een (her)indicatie cluster-2 ondersteunings-arrangement. Afstemming tussen ons en school of kinderdagverblijf wordt door alle betrokkenen als belangrijk ervaren. En logopedisch onderzoek voor herindicatie cluster-2 is essentieel voor voortzetting van het ondersteuningsarrangement.

De tijd die wij besteden aan onderzoek gericht op herindicatie, tussentijdse behandelrapportage en intercollegiaal overleg, mogen we echter niet bij de zorgverzekeraar declareren. Wij brengen deze tijd daarom in rekening bij de aanvrager. De aanvrager, dat kan u zelf zijn maar het kan ook zijn dat de school van uw kind, het Samenwerkingsverband of een cluster-2 instelling de aanvrager is. Wij vragen de aanvrager vooraf of hij of zij bereid is de kosten te vergoeden voor de dienst die aan ons gevraagd wordt, omdat wij de dienst anders niet kunnen verrichten.

Nota voor te laat afgemelde afspraak. Wanneer u verhinderd bent, moet u dit tenminste 24 uur van tevoren meedelen via de telefoon, het antwoordapparaat, de mail of whatsapp. Bij te late afmelding brengen wij de besproken tijd in rekening. Hiervoor geldt het tarief van € 35,00 per te laat of niet afgemelde behandeling. Dit tarief geldt ook wanneer u niet kunt komen omdat uw kind ziek is. U krijgt de verzuimfactuur toegestuurd en deze moet u zelf voldoen. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Linguïstisch onderzoek of consultatie. Wanneer u ons vraagt om specifiek linguïstisch onderzoek en/of een consultatie, schrijven wij vooraf een offerte. We gaan pas over tot onderzoek of consultatie, wanneer de offerte is getekend door u of de instelling die de consultatie vraagt. Specifiek linguïstisch onderzoek of een consultatie worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Zie verder het tabblad ‘consultatie’ op deze website, voor een voorbeeldofferte.