Inschrijving Post-hbo cursus Hodson en Paden

U kunt zich hier inschrijven voor de tweedaagse Post-hbo cursus 'Onderzoek en behandeling van fonologische spraakstoornissen volgens de principes van Hodson & Paden' op zaterdag 25 januari en zaterdag 7 maart 2020 . Kosten: 475,- euro (inclusief lesmateriaal, koffie, thee, lunch). De cursus is geaccrediteerd voor 22 punten, ID nummer 314909
Aanvang: 09.15 uur, einde 17.00 uur.
Adres: Auris Rotsoord, Rotsoord 36, 3523 CL, Utrecht.
Binnen zeven werkdagen informeren wij u of u geplaatst bent en kunt deelnemen. Indien u geen bericht ontvangt, betekent dit dat u niet geplaatst bent.

Geef hieronder aan of u toestemming geeft dat wij uw adresgegevens delen met de andere cursusdeelnemers t.b.v. een meerijlijst die wij voorafgaande aan de cursus versturen.


NeeJa

Voor het certificaat dat u ontvangt na het volgen van de workshop, hebben we nog enkele aanvullende gegevens nodig

Betaling


CursistWerkgever

Onderstaande invullen als de factuur rechtstreeks moet worden gestuurd naar de werkgever of instelling en dit iemand anders is dan de cursist. De cursist blijft aansprakelijk voor tijdige betaling. Indien niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, wordt geen certificaat afgegeven.

Akkoordverklaring en verzending

Bekijk hier de volledige algemene voorwaarden en de de regeling aanmelding en betaling en ons Privacyreglement.

Het studiemateriaal sturen wij naar bovengenoemd adres. Inschrijving is definitief als dit ingevulde en aangevinkte formulier door Burger & Scheffer is ontvangen. Tot 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier kan de inschrijving zonder opgaaf van redenen kosteloos worden geannuleerd, conform artikel 2.7 in de Algemene Voorwaarden. Door bij 'ik ga akkoord' het vinkje op Ja te zetten, geeft inschrijver aan van bovenstaande informatie kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Burger & Scheffer. Inschrijfformulieren zonder dat Ja is aangevinkt bij akkoord worden niet geaccepteerd.

Ja, ik ga akkoord