Informatie ‘Spraakstoornissen bij schisis’

Informatie cursus ‘Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij schisis’

Cursusbeschrijving: In de driedaagse cursus ‘Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij schisis’ leert u de opzet en uitvoering van zorgvuldig logopedisch onderzoek bij kinderen met spraakstoornissen ten gevolge van schisis. We oefenen het analyseren van de spraak. De resultaten van de spraakanalyse worden geordend en geplaatst binnen de bredere context van de anatomie en fysiologie van het aanzetstuk, de medische voorgeschiedenis van het kind en het behandelbeleid van het schisisteam waarmee u werkt. Vervolgens leren de cursisten om een logopedisch behandelplan op te stellen voor de geanalyseerde casus. Op de tweede dag wordt geoefend met het systematisch en effectief behandelen van de articulatie-, fonologische- en resonantieproblemen van het geanalyseerde kind. Er wordt o.a. geoefend aan de hand van rollenspel. Op de derde dag komt de specifieke problematiek bij kinderen met 22q11-deletie aan de orde. Ook is er op de derde dag gelegenheid om een zelf-ingebrachte casus te bespreken.

Doelen, Aan het einde van deze cursus kunt u:
  • een logopedisch onderzoek afnemen bij een kind met schisis en de resultaten adequaat classificeren, verklaren en vertalen in behandeladviezen;
  • een logopedisch behandelplan schrijven en correct uitvoeren, gericht op de spraakproblemen bij velopharyngeale incompetentie (=VPI);
  • drills voor het inslijpen van correcte spraak combineren met speelse werkvormen en auditieve discriminatieoefeningen;
  • doelgericht communiceren met het schisisteam en andere betrokkenen, gericht op een goed afgestemd behandelbeleid.

Werkwijze: Er wordt een breed spectrum aan didactische middelen gebruikt, waaronder: zelfstudie met studievragen, hoorcollege, videodemonstratie, hands-on demonstratie, oefenen in de kleine groep, rollenspel, feedbackrondjes, maken casuïstiek in de kleine groep, feedback via mail, terugrapportage over eigen ervaringen in de praktijk.

Bestemd voor: logopedisten en klinisch linguïsten die met enige regelmaat kinderen met schisis en/of velopharyngeale incompetentie onderzoeken of behandelen.

Data: zaterdag 14 september, 5 oktober en 2 november 2019
Tijd: 09.30-16.30 uur
Studiebelasting: Zelfstudie (lezen en casus uitwerken): 18 tot 20 uur. Contacturen: 18 uur.
Prijs: 775,- euro (inclusief lesmateriaal, koffie, thee, lunch, auscultatieslang, onderzoeksformulieren en toegang tot de dropbox)
Docent: Ellen Burger en Hester de Wilde (UMC-WKZ)
Aantal deelnemers: 16
Accreditatie en certificaat: De cursus is geaccrediteerd voor 39 punten. Het cursusnummer bij Adap is ID 299494. U krijgt een certificaat wanneer u alle drie dagen aanwezig bent en het logopedisch behandelplan van de geanalyseerde casus als voldoende is beoordeeld. Ook moet u binnen de cursus ten minste één keer geparticipeerd hebben in een rollenspel voor het oefenen van vaardigheden.
Plaats: de cursus wordt gegeven op de school ‘Het Rotsoord’, Rotsoord 36, Utrecht
Inschrijving: De cursus is vol. Je kunt hier een vooraanmelding doen voor de cursus in 2020.

De cursus Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij schisis is ontwikkeld door Ellen Burger en leden van het schisisteam van het UMC-WKZ in Utrecht.

Spraakstoornissen bij schisis