Incompany training Cor Emousschool

  Ik schrijf mij in voor de tweedaagse Post-hbo cursus "Behandeling van spraakstoornissen bij jonge kinderen volgens de principes van Hodson & Paden" op de Cor Emousschool in Den Haag, op 9 januari 2018 en 13 februari 2018, gegeven door Burger & Scheffer. Cursustijd 09.00-17.00 uur.

  Voor het certificaat dat u ontvangt na het volgen van de workshop, hebben we nog enkele aanvullende gegevens nodig

  Het studiemateriaal sturen wij naar bovengenoemd mailadres. Let op: als u het materiaal en de feedback graag op uw privé-mail ontvangt, vul dan uw privé-mail in. Ook de Dropboxlink wordt naar het hierboven genoemde mailadres gestuurd.

  Door hieronder bij ‘ik ga akkoord’ ‘Ja’ aan te vinken, geeft inschrijver aan akkoord te gaan met de cursusvoorwaarden die voor elke individuele deelnemer van toepassing zijn. Dit betreft de volgende voorwaarden

  1. de inschrijver zal vertrouwelijk omgaan met cliëntinformatie die nodig is voor casuïstiek. Cliëntinformatie wordt alleen gebruikt na schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.
  2. naast de contacturen (13 uur) wordt de cursist geacht zelfstudietijd (5 - 7 uur) te reserveren voor het bestuderen van lesstof en het werken aan de casus.
  3. het opleidingsmateriaal wordt bij aanwezigheid van de cursist eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het cursusmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Burger & Scheffer, voor zover het geen vrij verkrijgbare artikelen uit vaktijdschriften betreft.

  Inschrijfformulieren zonder aangevinkt "Ja, ik ga akkoord” worden niet geaccepteerd.

  met vriendelijke groet,

  Ellen Burger
  Ja, ik ga akkoord