Ellen Burger

Ik ben logopedist, klinisch linguïst, HBO-docent en orthopedagoog.

Logopedist met passie, kennis en een grote vasthoudendheid
Ik vind het geweldig om met kinderen te werken en te bedenken hoe ik ze spelenderwijs iets kan leren. Mijn specialisme is de behandeling van taal- en spraakstoornissen. Ik doe dat met een grote inzet en betrokkenheid. Samen met ouders, leerkrachten of andere professionals zoek ik naar de beste oplossing voor de problemen van een kind. Als logopedist en klinisch linguïst (= taalkundige) werkte ik op deze manier twintig jaar op een cluster-2 school

Gedurende negen jaar doceerde ik de vakken taal- en spraakstoornissen aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht. Ik heb veel studenten opgeleid en kijk met plezier op deze periode terug. Het opleiden van jonge mensen houd je fris en bij de tijd.

Ik heb me ook in een aantal andere gebieden verdiept. Door mijn werk op de cluster-2 school ben ik vertrouwd met de behandeling van kinderen met een autisme-spectrum stoornis die problemen hebben met communiceren. Ik verdiepte mij in de specifieke taalontwikkeling van slechthorende kinderen. Ik ben vaardig in Nederlands met Gebaren en kan ook dove of slechthorende kinderen met communicatieproblemen behandelen. Ik volgde meerdere cursussen voor het behandelen van jonge stotterende kinderen, zoals de Lidcombe cursus. Sinds 2011 doe ik onderzoek bij kinderen met lees- en spellingsproblemen en aansluitend behandeling. Ik begeleid ook collega-logopedisten bij de aanpak van complexe spraak-, taal- en communicatieproblematiek.

Lezingen, publicaties en onderzoek
Ik geef regelmatig lezingen en cursussen aan logopedisten en probeer dan mijn kennis op een enthousiaste manier over te dragen. Ik ben onder meer expert op het gebied van fonologische spraakstoornissen, spraakstoornissen bij schisis, complexe spraakstoornissen, woordenschatdidactiek en communicatieve taaltherapie bij kinderen tussen anderhalf en zes jaar oud. Ik schreef verschillende hoofdstukken over communicatieve taaltherapie in boeken over kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Ik vind het namelijk belangrijk dat er goede boeken zijn voor de opleiding van logopedisten en andere professionals die meer over taal- en spraakstoornissen willen weten. Bij de organisatie Kentalis deed ik onderzoek naar kinderen met fonologische stoornissen.

Na studie of lesgeven geven keer ik altijd terug naar het geven van logopedie aan kinderen. Dat is en blijft mijn grote passie.  Ik speel graag met kinderen en haal regelmatig bijzondere capriolen uit om kinderen op hun gemak te stellen en te laten ervaren dat leren praten leuk is.

Contactgegevens

Ellen.burger@kpnplanet.nl
06 – 347 458 74

Ellen Burger, logopedist en hbo-docent