Communikaartspel

 

Het Communikaartspel is een idee van Anja Scheffer. Het spel is ontwikkeld  voor logopedisten en andere professionals die werken met kinderen met communicatieve problemen (o.a. kinderen met ASS en semantisch/pragmatische problemen). Het Communikaarstpel is  onderdeel van de training Pragmatiek in de praktijk. Het Communikaartspel is ook los te bestellen met de bestelknop bovenaan deze pagina.


Juun 11 jaar
“Ik vind het een heel leuk spel voor kleine kinderen en grote kinderen en je kunt er veel mee leren. Je kunt er gesprekken mee leren en ook luisteren. Ook de scoreborden zijn heel leuk omdat je ze uit kunt vegen”

Jacco  9 jaar
“Ik vind het leuk dat je munten kunt verdienen. De vraag van de superkracht vond ik het leukste”


Toelichting op de categorieën

Categorie vertellen communikaartspelVertellen. Hierbij worden de vaardigheden geoefend die nodig zijn om iets te vertellen aan de ander wat ook te volgen is voor die ander. Denk hierbij aan: spreekinitiatief nemen, nieuwe informatie geven, chronologisch vertellen en rekening houden met de voorkennis van de luisteraar en relevantie details vertellen.

Categorie vraag stellen communikaartspelVragen stellen. Hierbij worden verschillende soorten vragen stellen geoefend. Kinderen met pragmatische problemen stellen vaak minder vragen en er worden vooral weinig vragen gesteld om kennis van de wereld op de te doen (representatiefunctie). Voorbeelden van zulke vragen zijn: vragen naar de naam van dingen en vragen om informatie. Deze vragen worden veel geoefend in deze categorie.

Categorie gesprekje voeren communikaartspelGesprekjes voeren. Hierbij worden de vaardigheden geoefend die nodig zijn om een gesprekje met een ander te kunnen voeren. Om de beurt vertellen, aansluiten bij het onderwerp en iets toevoegen aan wat de ander zegt zijn noodzakelijke ingrediënten om een samenhangend gesprekje te voeren.

Categorie non-verbaal communikaartspelNon-verbale communicatie en luistervaardigheden. Hierbij worden vaardigheden geoefend om non-verbale communicatie te stimuleren. Kinderen leren dat ze in een gesprekje ook non-verbaal kunnen deelnemen bijvoorbeeld door middel van mimiek of knikken. Vaardigheden die geoefend worden zijn uitbeelden van emoties, aandacht voor de spreker en non-verbale luistervaardigheden zoals knikken, hummen en mimiek.


Speltips 

Bij het spel zit een duidelijke handleiding. Voor variatie of verdieping van het spel delen we hieronder extra speltips.

1. Online spelen

Je kunt het spel online spelen door ouders de scorekaart voor thuisgebruik te mailen met het verzoek deze uit te printen voor je behandeling begint. De te spelen kaartjes trek jij van de stapel en laat je zien aan het kind. Download de scorekaart voor thuisgebruik hier en het spel kan beginnen.

2. COMMUNIKAARTEN

Tijdens het spelen van het Communikaartspel kun je een Communikaart op tafel zetten van de communicatieve vaardigheid waar je aan gewerkt hebt met het kind.. Zo heeft het kind een reminder en kun je zelf ook steeds (ver)wijzen naar de afbeelding. Zet bijvoorbeeld de Communikaart “vragen stellen” of “kijken naar de spreker” op tafel als dat een aandachtspunt is voor het kind.

3. Modellen door andere kinderen

Je kunt het werken met het Communikaartspel leuker en effectiever maken door het spel met een paar andere kinderen te spelen die model kunnen staan voor een succesvolle gesprekspartner en zo het adequate communicatieve gedrag kunnen modellen. Kinderen nemen namelijk eerder het voorbeeld van andere kinderen over dan van volwassenen blijkt uit de literatuur (Ryalls, Gull &Ryalls: Law, 2003). In de logopedische praktijk werk je vaak individueel met kinderen maar je zou je cliëntje kunnen vragen om een vriendje of vriendinnetje, broer of zus te vragen om de volgende keer het spel mee te spelen.

4. spelen met extra eigen vragen

Je kunt het spel zelf uitbreiden met vragen die bijvoorbeeld bij het seizoen passen of die passen bij het thema dat op school behandeld wordt. Download hier blanco kaarten per categorie om zelf te printen en je vraag op te schrijven.

Communikaartspel download blanco kaarten

Ook een speltip?

Vul dit formulier in. Alvast bedankt!

Het Communikaartspel