Anja Scheffer

Anja Scheffer Mijn naam is Anja Scheffer. Ruim 20 jaar heb ik gewerkt als logopedist in het speciaal onderwijs, cluster-2. Ik heb kinderen behandeld met ernstige spraaktaal stoornissen en communicatieproblemen ten gevolge van autisme en ten gevolge van slechthorendheid.

Daarnaast heb ik diverse cursussen ontwikkeld en gegeven, zowel aan kinderen als aan leerkrachten en ambulant begeleiders.

Hoewel ik mijn werk in het onderwijs veelzijdig en boeiend vond, miste ik het directe contact met ouders. Ik ben er van overtuigd dat voor een optimaal effect van de logopedische behandeling de samenwerking met ouders onontbeerlijk is. In september 2012 ben ik daarom samen met Ellen een Logopediepraktijk in Utrecht gestart voor kinderen en jongeren met spraak- taal- en communicatieproblemen. Hierin combineer ik de ervaring die ik heb opgedaan in het cluster-2 onderwijs met mijn missie om met ouders samen te werken.

Naast mijn werk in de praktijk geef ik regelmatig de workshop Inventief Behandelen voor logopedisten, gericht op het creatiever en effectiever behandelen. Ook geef ik samen met een illustratrice de workshop Herkenbaar en eenvoudig tekenen.

De afgelopen jaren heb ik zelf diverse cursussen gevolgd, onder andere op het gebied van:

  • de fonologische ontwikkeling
  • ernstige spraakstoornissen ten gevolge van schisis
  • autisme
  • meertaligheid
  • afwijkend mondgedrag (OMFT)

Ik ben vaardig in Nederlands met gebaren (NMG).

Contactgegevens Anja scheffer

anja@burgerscheffer.nl
06 45285451

Anja Scheffer logopedist en trainer