Aanmelding Cursus Hodson en Paden Rotterdam

  Ik schrijf mij in voor de tweedaagse incompany Post-hbo cursus "Behandeling van spraakstoornissen bij jonge kinderen volgens de principes van Hodson & Paden" bij het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam op woensdag 22 april 2020 en donderdag 28 mei 2020 (inclusief lesmateriaal). Deze cursus staat open voor externe deelnemers.
  Deze cursus is geaccrediteerd voor 22 punten.
  Cursustijd 09.15-17.00 uur.
  Plaats: Erasmus ziekenhuis,Sophia, Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam
  Betaling: facturering verloopt via Burger & Scheffer.
  Cursusprijs is € 400. Lunch zelf meenemen. Voorbereidingsmateriaal wordt via de mail toegestuurd.

  Voor het certificaat dat u ontvangt na het volgen van de workshop, hebben we nog enkele aanvullende gegevens nodig

  Betaling


  CursistWerkgever

  Onderstaande invullen als de factuur rechtstreeks moet worden gestuurd naar de werkgever of instelling en dit iemand anders is dan de cursist. De cursist blijft aansprakelijk voor tijdige betaling. Indien niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, wordt geen certificaat afgegeven.

  Door hieronder bij ‘ik ga akkoord’ ‘Ja’ aan te vinken, geeft inschrijver aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden:

  1. de inschrijver zal vertrouwelijk omgaan met cliëntinformatie die nodig is voor casuïstiek. Cliëntinformatie wordt alleen gebruikt na schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt.
  2. naast de contacturen (14 uur) wordt de cursist geacht zelfstudietijd (8 uur) te reserveren voor het bestuderen van lesstof en het werken aan de casus.
  3. het opleidingsmateriaal wordt bij aanwezigheid van de cursist eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het cursusmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Burger & Scheffer, voor zover het geen vrij verkrijgbare artikelen uit vaktijdschriften betreft.

  Akkoordverklaring en verzending

  Bekijk hier ons Privacyreglement.

  Het voorbereidingsmateriaal sturen wij naar bovengenoemd mailadres.

  Inschrijving is definitief als dit ingevulde en aangevinkte formulier door Burger & Scheffer is ontvangen en Tonny Beyers akkoord is. Tot 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier kan de inschrijving zonder opgaaf van redenen kosteloos worden geannuleerd. Door bij 'ik ga akkoord' het vinkje op Ja te zetten, geeft inschrijver aan van bovenstaande informatie kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden. Inschrijfformulieren zonder dat Ja is aangevinkt bij akkoord worden niet geaccepteerd.

  Ja, ik ga akkoord